Wyburzanie budynków

wyburzanie budynkówWyburzenia obiektów oznaczają całkowite zniszczenie budynku przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego lub materiałów wybuchowych. W odróżnieniu od rozbiórek budynków, na tym etapie prac nie ma możliwości zachowania części materiału, który można ponownie wykorzystać. Surowce, z których powstał budynek, w czasie wyburzenia nie są demontowane – a ulegają całkowitemu porozbijaniu, dlatego koniecznym jest skorzystanie z usługi wywozu gruzu. Wykonując zlecenia wyburzania budynków, firma Jawall 06 rygorystycznie przestrzega kolejności etapów wyburzeń, co gwarantuje bezpieczeństwo prac. Metoda wyburzenia budynku jest dobierana do uwarunkowań obiektu i terenu wokół niego. Zasady prowadzenia prac wyburzeniowych regulowane są ustawą o prawie budowlanym – w zależności od kubatury budynku i jego lokalizacji niezbędne będzie tylko zgłoszenie o planowanych pracach lub uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie wyburzenia. Decyzję podejmuje lokalny urząd administracyjny.

 

Procedura wyburzania budynków

Procedura wyburzania budynków jest zależna od układu konstrukcyjnego budynku i metod, którymi będą przeprowadzane prace. Maszyny i urządzenia budowlane powinny być obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonają wyburzenie sprawnie i bezpiecznie. Przed rozpoczęciem wyburzania, należy upewnić się o odłączeniu mediów oraz sprawdzeniu, czy w budynku lub na oznaczonym terenie nie znajdują się niepowołane osoby. Po zakończeniu wyburzenia należy zająć się utylizacją i transportem powstałego gruzu, a teren poddać rekultywacji.