Rozbiórka chodników

Rozbiórka chodników i nawierzchni z płyt betonowych lub bruku to część robót ziemnych z zakresu prac wyburzeniowych, które są wykorzystywane do przebudowy ulic i dróg. Materiały pochodzące z rozbiórki chodnika można często ponownie wykorzystać – dlatego tak ważna jest bieżąca segregacja surowców. Firma Jawall 06 zajmuje się kompleksową rozbiórką chodników na terenie Zduńskiej Woli i Sieradza – zakres prac obejmuje analizę terenu, właściwe roboty ziemne oraz doradztwo przy organizacji prac rozbiórkowych i wyburzeń. Rozbiór chodników i wyrównywanie nawierzchni odbywa się z użyciem specjalistycznego sprzętu budowlanego, przyspieszającego pracę i zapewniającego bezpieczeństwo przy niwelacji terenu.

 

Przebieg rozbiórki chodników

Najczęściej rozbiórki chodników przebiegają według pięciu poniższych etapów:

  • przygotowanie i oznaczenie terenu pod budowę – w tym zmiana organizacji ruchu
  • przeprowadzenie robót ziemnych skutkujących demontażem i rozbiórką chodnika (między innymi wykopanie rowów, prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne)
  • prace nad nową nadsypką, nawierzchnią i pozostałe roboty wyrównujące teren
  • roboty budowlane w zakresie uwarunkowania i rekultywacji terenu oraz wyznaczenia ciągów komunikacyjnych
  • montaż znaków drogowych i niezbędnych oznaczeń na nowej nawierzchni.