Rozbiórka budynków

rozbiórki budowlaneRozbiórka budynków polega na demontażu obiektów budowlanych, pozwalającym na uprzątnięciu lub przygotowaniu terenu pod nową inwestycję. Niekiedy decyzja o rozbiórce budynku stanowi wymóg związany ze zużyciem technicznym obiektu, jego stanem konstrukcyjnym, a w innych przypadkach podyktowana jest po prostu chęcią zagospodarowania terenu na nowo. Podstawową zaletą każdej rozbiórki jest możliwość ponownego wykorzystania materiałów użytych do zbudowania danej nieruchomości. Aby prace nad rozbiórką obiektów przebiegały prawidłowo, warto zlecić jej wykonanie profesjonalistom, którzy zadbają o bezpieczeństwo prowadzonych robót ziemnych. Firma Jawall 06 wykazuje wieloletnie doświadczenie, zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz używa nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu prace nad rozbiórkami budynków zlokalizowanych w Zduńskiej Woli i Sieradzu można wykonywać sprawnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeśli teren wokół rozbieranego budynku nadaje się do przebudowy, firma Jawall chętnie podejmie się również rozbiórki chodników. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych konieczne jest przeprowadzenie analizy otoczenia, pozwalającej na dobranie najlepszej metody prac rozbiórkowych.

 

Kiedy rozbiórka budynku wymaga pozwolenia?

Rozbiórki budynków regulowane są przez prawo budowlane, jednak nie oznacza to, że każda praca rozbiórkowa lub wyburzeniowa wymaga pozwolenia. W świetle prawa pozwolenia na rozbiórkę lub wyburzenie nie wymagają:

  • budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków
  • parterowe budynki gospodarstwa rolnego o powierzchni, która nie przekracza 35 m2
  • budynki i obiekty budowlane, które nie wymagały pozwolenia na budowę – w tym obiekty małej architektury ogrodowej
  • budynki mające poniżej 8 metrów wysokości, które usytuowane są w odległości nie większej lub równej 4 metrom od granicy działki.

Warto pamiętać, że pozwolenie na rozbiórkę należy uzyskać przed rozpoczęciem rozbiórki. W innym przypadku prace zostaną uznane za samowolę budowlaną – wyjątek stanowią obiekty, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia.