Roboty ziemne

Roboty ziemne to rodzaj prac budowlanych, które polegają na przygotowaniu terenu lub oddzielaniu warstwy gruntu do dalszych prac wymaganych przez dokumentację projektową, między innymi:

  • wydobywają naturalny grunt
  • kształtują podłoże pod instalacje podziemne, a także pod wykopy lub nasypy
  • zasypują lub zagęszczają urobek.

Często poprzedzają je prace wyburzeniowe, jeśli na terenie inwestycji znajdują się budynki lub obiekty stwarzające zagrożenie. Roboty ziemne wykonuje się z użyciem ciężkiego sprzętu specjalistycznego – firma Jawall 06 używa profesjonalnych spycharek, koparek, ładowarek i ubijarek. Podwozie takich maszyn najczęściej jest gąsienicowe, co ułatwia przemieszczanie się po terenie. Roboty ziemne mogą uporządkować teren lub go wykończyć, ułatwiając tym samym kształtowanie małej architektury wokół wyburzanych lub rozbieranych budynków.

 

Rodzaje robót ziemnych

Rozbiórkowe i wyburzeniowe prace ziemne podzielić można na następujące kategorie:

  • rozbiórki – rozbiórki budynków i chodników, placów i dróg
  • zasypki z materiału
  • wymiana gruntu i niwelowanie terenu
  • wykopy – drążenie koryt, pogłębianie rowów i prowadzenie wykopów pod fundamenty nowych budynków
  • kruszenie i utylizacja gruzu z wyburzania budynków lub ścian.

Wszystkie roboty ziemne można wykonywać zarówno na wąskich, jak i rozległych pasach terenu, a także w częściach podziemnych i fundamentowych.