Podstawowe informacje o pracach wyburzeniowych

Prace wyburzeniowe najczęściej wykonywane są z dwóch powodów: kiedy stan techniczny budynku jest na tyle zły, że grozi zawaleniem, lub aby przygotować teren pod nową inwestycję. Wyburzenia budynków wymagają nie tylko użycia specjalistycznego sprzętu, odpowiedniego zabezpieczenia terenu i przygotowania obiektu do rozbiórki – ale przede wszystkim zgłoszenia planowanych robót oraz skompletowania stosownych dokumentów administracyjnych i pozwoleń, zgodnych z aktualnym prawem budowlanym. Przebieg prac wyburzeniowych zgodny z przyjętym projektem architektonicznym powinien być stale nadzorowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Z tego powodu rozbiórkę budynku lepiej jest zlecić profesjonalnej firmie zajmującej się pracami wyburzeniowymi, niż wykonywać ją samodzielnie. Firma nie tylko prawidłowo przeprowadzi prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, ale także pomoże odzyskać materiały i wywieźć gruz.

Firma Jawall 06 oferuje wykonywanie prac wyburzeniowych w Sieradzu i Zduńskiej Woli, specjalizując się w rozbiórkach chodników, budynków i wyburzeniach. Dobór narzędzi i sprzętu używanego do prac rozbiórkowych zależny jest od uwarunkowania terenu i materiału, z jakiego wykonany jest obiekt lub budynek oraz jego wielkości i wysokości.

 

Jak się przygotować do prac wyburzeniowych?

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy zadbać o właściwe ogrodzenie i zabezpieczenie terenu lub mieszkania, w którym ma przebiegać wyburzanie ścian. Podczas rozbiórki budynków i wyburzeń niedozwolone jest, aby w miejscu wykonywanych robót przebywały osoby niepowołane. Na miejscu należy także wydzielić miejsce do składowania odzyskiwanych materiałów budowlanych (różne rodzaje surowców powinny być na bieżąco segregowane). Zadbać należy także o oznakowanie wokół terenu i zabezpieczenie przejść lub przejazdów.