Kolejność prac wyburzeniowych

Właściwy sposób rozbiórek i wyburzeń reguluje ustawa prawa budowlanego, która wskazuje, by takie likwidacje były wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników i posiadające odpowiedni sprzęt budowlany wraz z uprawnieniami do posługiwania się nim. Prowadzenie prac wyburzeniowych wymaga zachowania odpowiedniej kolejności, dzięki czemu proces rozbiórki oraz wyburzenia może przebiegać sprawnie i bezpiecznie. Firma Jawall 06 przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonuje oglądu obiektu, analizy sytuacji i terenu, aby zaoferować najkorzystniejszą metodę wyburzenia, pozbawioną zagrożeń i pozwalającą na jak najszybszą formę rozbiórki. Zakres prac wyburzeniowych zamknąć można w pięciu etapach:

  • przygotowania polegające na wygrodzeniu terenu, zamontowaniu tablic informacyjnych, zamknięciu przyłączy i odłączeniu mediów;
  • demontaż elementów wyposażenia budynku – na przykład obróbek blacharskich czy pokryć z papy;
  • wyburzenie lub rozbiórka obiektu;
  • zagospodarowanie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki, które nadają się do ponownego użycia;
  • wyrównanie i uprzątnięcie terenu, zdjęcie tablic informacyjnych i oznaczeń.

 

Kiedy nie wolno przeprowadzać prac wyburzeniowych?

Konstrukcja budynku, jego lokalizacja oraz materiały, z których jest wykonany obiekt, wpływają na przebieg prac rozbiórkowych. Takie prace niosą ze sobą wiele zagrożeń – zarówno dla pracowników, wykonujących wyburzenia, jak i osób postronnych, które znajdą się na terenie planowanej rozbiórki budynku. Niesprzyjające warunki atmosferyczne wykluczają rozpoczęcie prac, narzucają także konieczność ich wstrzymania. Do takich czynników zalicza się przede wszystkim silny wiatr oraz opady utrudniające widoczność.