Urządzenia i maszyny stosowane przy pracach wyburzeniowych

Prace wyburzeniowe należą do jednych z najważniejszych z punktu widzenia spraw budowlano-remontowych. Obejmują jednakowo usuwanie pewnych elementów konstrukcji, jak również całościowych obiektów, w których miejsce mają powstać kolejne. Rodzaj doboru urządzeń i maszyn nie jest przypadkowy i dostosowany jest do danego zlecenia. Warto wiedzieć, z jakiego typu, w jakich warunkach możemy użyć.

Rodzaje rozbiórek

Prace wyburzeniowe dotyczą zarówno inwestora, jak i realizatora. Obejmują szereg różnych prac i wymagają odpowiedniego sprzętu. Najlepiej jest powierzyć ten rodzaj zlecenia firmie Jawall 06, dysponującej zarówno odpowiednim oprzyrządowaniem, jak i zatrudniającej specjalistów. Z jakiego rodzaju rozbiórkami możemy się spotkać? Podstawę stanowi całkowite wyburzenie. Jego miejsce jest wtedy, gdy z różnych powodów potrzebne jest usunięcie obiektu, w którego miejsce powstanie coś nowego np. inny budynek lub skwer. Kolejnym przypadkiem jest pozbycie się części obiektu, np. przybudowanego garażu. Ostatni dotyczy usunięcia danej części wewnątrz konstrukcji, np. wyburzenie ściany. Każdy rodzaj wymaga jednak innego sprzętu, którego cel jest podobny. Jakiego typu są to maszyny i urządzenia?

Maszyny i urządzenia do rozbiórki

 

Prace wyburzeniowe wymagają racjonalnego sprzętu. Olbrzymie konstrukcje burzy się z użyciem materiałów wybuchowych oraz olbrzymich żurawi z kulami. W przypadku o wiele mniejszych obiektów mowa jest najczęściej o koparkach, spycharkach, koparko-ładowarkach i mniejszych dźwigach z kulami. W przypadku wnętrz najczęściej będą to jednak młoty pneumatyczne. Nie bez znaczenia są wspomniane ładowarki oraz wozy transportowe, aby wywieźć uzyskany gruz. Oprócz tego na placu rozbiórki spotkamy wyposażenie jak chwytaki, wiertnice, kruszarki czy nożyce wyburzeniowe. Dla wnętrz przydadzą się urządzenia tłumiące pył wydostający się w trakcie prac. Jak widać, rozwiązań jest wiele, warto więc postawić na firmę specjalizującą się w tym zakresie prac, aby mieć pewność, że jest przygotowana na każdą ewentualność, o czym świadczy wyposażenie.