Jakich formalności należy dopełnić, by przeprowadzić rozbiórkę budynku?


Rozbiórki i wyburzenia dotyczą różnych budynków. Często mamy z nimi do czynienia na terenie prywatnym oraz w przestrzeni publicznej. Prace związane z rozbiórką wymagają przestrzegania określonych prawem budowlanym przepisów. Choć nie zawsze musimy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, to powinniśmy pamiętać o zgłoszeniu planowanych prac, zanim się one rozpoczną. Wyjaśniamy, jakich formalności trzeba dopełnić, planując rozbiórkę budynku.

 

Rozbiórka a wyburzenie - czy jest jakaś różnica?

uderzenie młotkiemRozbiórka i wyburzenie to dwa różne sposoby usunięcia budynku z posesji. Określenia te bywają stosowane zamiennie, jednak warto wiedzieć, że w przypadku rozbiórki budynku mamy do czynienia z pracami, które umożliwiają odzyskanie całości lub części materiałów budowlanych. Rozbiórki przeprowadzane są w sposób ręczny lub mechaniczny. To alternatywa dla prowadzących do szybkiej destrukcji obiektu budowlanego wyburzeń, które nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia np. ze względu na zwartą zabudowę. Rozbiórki i wyburzenia powinny być wykonywane przed specjalistów - tylko wówczas przebiegają sprawnie i nie wiążą się z zagrożeniem.

Jakie dokumenty trzeba uzyskać przed rozbiórką?

Zanim przystąpimy do prac mających na celu usunięcie całości lub części budynku z posesji, musimy:

  • zgłosić planowane prace organowi nadzorującemu,
  • uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie planowanych prac? W przypadku obiektów budowlanych, do których wzniesienia nie było wymagane pozwolenie na budowę i nie są one objęte ochroną konserwatora zabytków. Zgłoszenie rozbiórki dotyczy także budynków i budowli o wysokości do 8 m, które są oddalone od granicy działki przynajmniej o 4 metry. Pozwolenie na rozbiórkę trzeba uzyskać w przypadku budynków wyższych niż 8 m, zlokalizowanych blisko granicy działki, a także objętych ochroną konserwatora zabytków. Formalności trzeba dopełnić przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. W przypadku, gdy dokonane zgłoszenie zostanie przyjęte bez zastrzeżeń, mamy do czynienia z tzw. niemą zgodą urzędniczą - czas oczekiwania na wydanie blokującego rozbiórkę sprzeciwu to 21 dni. Po otrzymaniu pisemnego pozwolenia na rozbiórkę lub otrzymaniu niemej zgody inwestor ma 3 lata na przeprowadzenie zgłaszanych prac - termin liczony jest jednak nie od daty złożenia wniosku lub wydania pozwolenia, ale od daty planowanego rozpoczęcia robót, która została wskazana we wniosku składanym w urzędzie.