Jak wygląda rozbiórka budynku? Etapy działania

Rozbiórka budynku to czasem po prostu konieczność, a czasem wynika z chęci zaaranżowania danej przestrzeni na nowo. Niezależnie od przyczyny najważniejsze jest jednak to, by została ona przeprowadzona w sposób profesjonalny i przede wszystkim bezpieczny. Aby tak było, wszystkie etapy rozbiórki muszą zostać wykonane w odpowiedniej kolejności. Jakiej?

Najpierw formalności

Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, jeszcze przed przystąpieniem do rozbiórki należy zadbać o dopełnienie wszelkich formalności z nią związanych. Jakich konkretnie? Może to być na przykład uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Będzie ono konieczne wtedy, gdy budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jego wysokość to minimum 8 metrów, a także kilku innych przypadkach. Nawet jeśli na rozbiórkę nie jest jednak potrzebne pozwolenie, zamiar przeprowadzenia jej należy zgłosić odpowiednim organom.

Etapy rozbiórki budynku

Jeśli wszystkie formalności zostały dopełnione, można przystąpić do prac rozbiórkowych. Dzielą się one na poszczególne etapy:

  1. Zabezpieczenie całego obszaru prac (np. ogrodzenie terenu i zabezpieczenie sąsiadujących obiektów, umiejscowienie tablic informacyjnych i oznakowanie stref niebezpiecznych).
  2. Demontaż instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku, co pozwoli na łatwiejsze zagospodarowanie powstałego później gruzu.
  3. Rozbiórka okien i drzwi oraz elementów stalowych.
  4. Rozbiórka dachu, począwszy od pokrycia dachowego.
  5. Wyburzenie ścian działowych i nośnych.
  6. Rozbiórka ścian piwnicznych, jeśli takowe się w obiekcie znajdują.
  7. Zasypywanie pozostałego po piwnicy otworu ziemią do poziomu gruntu.
  8. Wywóz odpadów i gruzu z terenu rozbiórki.
  9. Wyrównanie i utwardzenie terenu po rozbiórce.

Wszystkie te prace oczywiście należy powierzyć doświadczonej firmie, która dysponuje odpowiednim sprzętem i przeprowadzi rozbiórkę nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami.